23 Tháng Bảy, 2024

Học sinh bậc tiểu học sẽ học tin học từ năm lớp 3

6 min read

Học sinh bậc tiểu học sẽ học tin học từ năm lớp 3

Ở thời đại tin học phát triển mạnh mẽ, có thể thấy rõ vị trí và vai trò của nó. Theo đó, trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo thì tin học sẽ là môi bắt buộc xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9.

Như vậy, theo dự thảo chương trình các môn học và hoạt động giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố thì vị trí, vai trò của môn Tin học đã thay đổi rất nhiều so với chương trình hiện hành. Trong khi đó, thực tế khả năng tự tiếp cận công nghệ thông tin của học sinh ngày càng tốt hơn, thì môn Tin học sẽ được xây dựng hợp lý để có thể hấp dẫn được học sinh.

Học sinh bậc tiểu học sẽ học tin học từ năm lớp 3

Chủ biên môn Tin học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, môn Tin học có sứ mạng giúp học sinh có được năng lực tin học với các thành tố cơ bản như năng lực sử dụng, quản lý các phương tiện, công cụ, các hệ thống tự động hóa của công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài ra, tin học còn tăng năng lực hiểu biết và ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức, văn hóa, pháp luật trong môi trường số hóa.

Theo đó, tin học còn tăng năng lực nhận biết, giải quyết vấn đề trong môi trường thông tin và nền kinh tế tri thức, cùng với đó Năng lực học tập và tự học tập với sự hỗ trợ của các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông. Đồng thời Năng lực giao tiếp, hòa nhập, hợp tác phù hợp với thời đại thông tin và kinh tế tri thức cũng được tăng lên đáng kể.

So với chương trình giáo dục phổ thông hiện tại có thể thấy rõ vị trí và vai trò của môn Tin học trong dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông mới đã thay đổi. Khi trong các chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xác định, tin học là môn bắt buộc có phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9 còn trong chương trình hiện hành tin học chỉ là môn tự chọn.

Đối với, cấp Trung học phổ thông  thì Tin học là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Được phân hóa theo 2 định hướng là Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính, trong chương trình hiện nay thì không hề phân hóa.

Tin học tăng năng lực nhận biết, giải quyết vấn đề trong môi trường thông tin và nền kinh tế tri thức.

Để học chương trình môn Tin học nhằm đạt được 3 mạch tri thức là CS, ICT và DL. Phần nội dung của chương trình được tổ chức thành 7 chủ đề lớn, xuyên suốt trong cả 3 cấp học là Máy tính và xã hội tri thức, Mạng máy tính và Internet, Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin cùng với đó là Đạo đức pháp luật và văn hóa, trong môi trường số hóa, Ứng dụng tin học, Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính và Hướng nghiệp với tin học phổ thông.

Bước đến giai đoạn giáo dục cơ bản thì môn Tin học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ứng dụng tin học cùng bước đầu làm quen và sử dụng Internet. Cùng với đó hình thành và phát triển tư duy giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính và hệ thống máy tính. Giúp học sinh hiểu và tuân theo các nguyên tắc cơ bản trong chia sẻ và trao đổi thông tin.

Ở bậc tiểu học thì học sinh chủ yếu học sử dụng các phần mềm đơn giản để hỗ trợ học tập và sử dụng thiết bị kỹ thuật số tuân theo các nguyên tắc giữ gìn sức khoẻ. Đồng thời bước đầu, được hình thành tư duy giải quyết vấn đề có sự hỗ trợ của máy tính.

Ở cấp trung học cơ sở thì học sinh học sử dụng, khai thác các phần mềm thông dụng làm ra các sản phẩm phục vụ học tập và sinh hoạt. Cùng với đó, thực hành phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của công cụ và các hệ thống tự động hoá của công nghệ kỹ thuật số. Ngoài ra, ở cấp này học sinh còn được học tổ chức lưu trữ, quản lý, tra cứu, tìm kiếm dữ liệu số và đánh giá, lựa chọn thông tin.

5/5 - (1 bình chọn)